green.png

ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ

Line separator

ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸਿਹਤ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ.

ਨੌਰਥ ਯੌਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ ਹੈਲਥ ਟੀਮ ਨੇ ਫੋਕਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ: