top of page

ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮੂਹਕ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਓਨਟਾਰੀਓ ਹਸਪਤਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕ ਪੜ੍ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਉੱਤਰੀ ਯਾਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ ਹੈਲਥ ਪਾਰਟਨਰ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ‘ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਕ ਪ੍ਰਭਾਵ’ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਅਬਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਲੇਖ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ: https://www.oha.com/news/collective-impact-in-action


Comments


bottom of page